คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AUบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : -
mai116,898,520-0.81
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศุภพัชรวงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์AU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai116,898,520