คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. พิกุล ชูศรี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SFบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET93,829,501+2.61
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชูศรี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สำคัญ ชูศรีGCAP -บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai8,899,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรีSKY -บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)mai84,318,000
2นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรีLOXLEY -บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)SET22,554,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คชาพิสิษฐ์ บุญชูศรีSAAM -บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)mai2,220,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิกุล ชูศรีSF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET93,829,501
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เชิดศักดิ์ ชูศรีSTHAI -บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)SET1,100,318