คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1VIHบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET183,400,000+2.29
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วนดุรงค์วรรณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET540,349,501
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET183,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET31,389,696
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET25,162,637