คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1JTSบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET7,811,070,7506.19-0.28
2MONOบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET439,245,6724.330.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สหบุญธรรม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรมJTS -บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)SET7,811,070,750
2น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรมMONO -บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)SET439,245,672