คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KCEบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET88,045,0830.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รัตนาบดี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดีKCE -บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)SET88,045,083