คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1LALINบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET186,598,285+1.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วัชรรัคคาวงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์LALIN -บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET1,309,030,565
2นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์DEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET14,177,520
3นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์IFEC -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,947,546
4นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์FLOYD -บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)mai2,907,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรชนก วัชรรัคคาวงศ์LALIN -บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET186,598,285
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์LALIN -บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET59,988,770
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เพทาย วัชรรัคคาวงศ์LALIN -บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET28,030,300