คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. พรชฎา วานิช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UVANบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET64,319,3300.00
2AHCบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET19,163,1360.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วานิช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อาทิตย์ ว่องรัตน์วานิชSE -บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)mai1,441,566
2นาย อาทิตย์ ว่องรัตน์วานิชABM -บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)mai1,313,172
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิรักษ์ วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET775,166,231
2นาย อภิรักษ์ วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET208,990,618
3นาย อภิรักษ์ วานิชKWC -บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)SET9,333,240
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รจนา วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET101,565,415
2น.ส. รจนา วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET77,144,832
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรนุช วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET98,339,713
2น.ส. อรนุช วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET74,253,005
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อังคณา วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET103,048,556
2น.ส. อังคณา วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET68,172,595
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทร์ทิพย์ วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET397,267,068
2นาง จันทร์ทิพย์ วานิชSFLEX -บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)SET68,158,000
3นาง จันทร์ทิพย์ วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET34,466,458
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรชฎา วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET64,319,330
2น.ส. พรชฎา วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET19,163,136
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรชัย ทองวานิชAKR -บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)SET6,412,074
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิชAMATAR -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทSET30,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สาโรจน์ วสุวานิชBR -บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)SET12,789,934
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิชCOLOR -บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)mai25,322,010
2นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิชSALEE -บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai19,536,360
3นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิชSLP -บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)SET8,564,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรินทร์เพ็ญ ทองวานิชCOLOR -บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)mai6,782,643
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤชวัฒน์ วรวานิชCOM7 -บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)SET503,970,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงสมร เหาตะวานิชDTCI -บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)SET17,002,178
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระพงษ์ เหล่าวานิชECL -บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET13,464,004
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์ชัย ยอดวานิชINGRS -บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET3,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิชPPP -บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET9,579,232
2นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิชK -บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)mai1,957,394
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อังกูร ฉันทนาวานิชLPH -บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)SET99,346,837
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ ฝูงวานิชMFEC -บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)SET52,198,222
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET272,231,153
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET191,240,189
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรเดช จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET43,923,671
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธิพร จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET42,862,223
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภพพร จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET41,448,181
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชาญ วิทูรกิจวานิชSAM -บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET6,099,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐชา อัศวถาวรวานิชSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET8,938,765
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุเทพ ศรีอินทราวานิชSTAR -บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)mai17,002,188
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพันธ์ จิตตวรวานิชTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET10,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ยุภา วงศ์ศักดิ์วานิชUP -บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)SET4,295,140
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กนกวัลย์ ยอดวานิชUWC -บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)mai5,000,000