คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. พรชฎา วานิช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UVANบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET78,186,3420.00
2AHCบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET23,205,3600.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วานิช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิรักษ์ วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET932,325,226
2นาย อภิรักษ์ วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET253,074,576
3นาย อภิรักษ์ วานิชKWC -บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)SET9,833,235
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รจนา วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET123,462,546
2น.ส. รจนา วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET93,417,570
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรนุช วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET119,541,394
2น.ส. อรนุช วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET89,915,748
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อังคณา วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET125,265,447
2น.ส. อังคณา วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET82,552,752
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทร์ทิพย์ วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET482,916,390
2นาง จันทร์ทิพย์ วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET41,736,726
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรชฎา วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET78,186,342
2น.ส. พรชฎา วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET23,205,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรชัย ทองวานิชAKR -บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)SET11,136,696
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิชAMATAR -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทSET38,100,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สาโรจน์ วสุวานิชBR -บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)SET19,675,272
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิชSALEE -บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai33,232,212
2นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิชCOLOR -บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)mai23,109,948
3นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิชSLP -บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)SET11,990,104
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรินทร์เพ็ญ ทองวานิชCOLOR -บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)mai6,198,876
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤชวัฒน์ วรวานิชCOM7 -บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)SET508,440,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงสมร เหาตะวานิชDTCI -บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)SET15,979,699
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระพงษ์ เหล่าวานิชECL -บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET40,040,602
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์ชัย ยอดวานิชINGRS -บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET4,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิชPPP -บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET11,145,068
2นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิชK -บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)mai2,730,049
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อังกูร ฉันทนาวานิชLPH -บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)SET76,750,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ ฝูงวานิชMFEC -บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)SET36,626,483
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET298,295,838
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET209,550,420
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรเดช จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET48,129,129
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธิพร จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET46,966,053
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภพพร จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET45,416,624
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชาญ วิทูรกิจวานิชSAM -บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET3,024,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐชา อัศวถาวรวานิชSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET10,220,228
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพันธ์ จิตตวรวานิชTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET12,096,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คงศักดิ์ วงศ์ศักดิ์วานิชUP -บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)SET3,956,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กนกวัลย์ ยอดวานิชUWC -บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)mai4,000,000