คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. พรชฎา วานิช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UVANบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET79,661,5560.00
2AHCบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET26,648,736-1.12
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วานิช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิรักษ์ วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET949,916,268
2นาย อภิรักษ์ วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET290,627,578
3นาย อภิรักษ์ วานิชKWC -บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)SET9,166,575
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รจนา วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET125,792,028
2น.ส. รจนา วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET107,279,532
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรนุช วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET121,796,892
2น.ส. อรนุช วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET103,258,085
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อังคณา วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET127,628,946
2น.ส. อังคณา วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET94,802,515
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทร์ทิพย์ วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET492,028,020
2นาง จันทร์ทิพย์ วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET47,929,918
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรชฎา วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET79,661,556
2น.ส. พรชฎา วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET26,648,736
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรชัย ทองวานิชAKR -บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)SET9,411,292
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิชAMATAR -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทSET35,100,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สาโรจน์ วสุวานิชBR -บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)SET15,711,908
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิชSALEE -บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai26,390,286
2นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิชCOLOR -บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)mai22,468,005
3นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิชSLP -บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)SET9,849,014
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรินทร์เพ็ญ ทองวานิชCOLOR -บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)mai6,026,685
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤชวัฒน์ วรวานิชCOM7 -บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)SET450,460,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงสมร เหาตะวานิชDTCI -บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)SET14,108,203
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระพงษ์ เหล่าวานิชECL -บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET31,596,666
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์ชัย ยอดวานิชINGRS -บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET4,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิชPPP -บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET9,395,016
2นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิชK -บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)mai3,064,866
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อังกูร ฉันทนาวานิชLPH -บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)SET106,351,788
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ ฝูงวานิชMFEC -บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)SET35,749,202
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET318,568,371
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET223,791,711
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรเดช จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET51,400,041
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธิพร จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET50,157,921
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภพพร จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET48,503,191
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชาญ วิทูรกิจวานิชSAM -บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET1,944,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐชา อัศวถาวรวานิชSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET10,492,767
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพันธ์ จิตตวรวานิชTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET10,080,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คงศักดิ์ วงศ์ศักดิ์วานิชUP -บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)SET3,297,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กนกวัลย์ ยอดวานิชUWC -บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)mai3,000,000