คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SMITบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET103,242,3840.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศรีธรรัตน์กุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุลSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET162,082,378
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุลSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET103,242,384
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุลSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET96,234,642