คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SMITบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET83,505,1920.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศรีธรรัตน์กุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุลSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET140,642,910
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุลSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET90,270,848
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุลSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET83,505,192