คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ALTบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET167,160,000+1.67
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ภูวกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุลALT -บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)SET167,160,000