คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UACบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai79,869,655+17.56
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จารุมโนภาส เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิลาวัลย์ จารุมโนภาสHYDRO -บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)mai5,838,280
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาสUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai79,869,655
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิรนุช จารุมโนภาสUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai42,298,079