คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UACบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai90,844,1110.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จารุมโนภาส เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิลาวัลย์ จารุมโนภาสHYDRO -บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)mai7,247,520
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาสUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai90,844,111
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิรนุช จารุมโนภาสUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai48,110,029