คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. นภมาศ ลัดพลี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BDMSบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET3,122,852,000-3.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลัดพลี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นภมาศ ลัดพลีBDMS -บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)SET3,122,852,000