คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. นภมาศ ลัดพลี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BDMSบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET4,021,451,600-0.85
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลัดพลี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นภมาศ ลัดพลีBDMS -บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)SET4,021,451,600