คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SMKบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET41,073,4500.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เลาหอารีดิลก เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นงราม เลาหอารีดิลกSMK -บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET41,073,450