คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SPAบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai121,138,000+4.05
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อุตสาหจิต เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิบูลย์ อุตสาหจิตSPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai934,768,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชโนดม อุตสาหจิตSPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai121,212,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิตSPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai121,138,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิตSPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai121,138,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ อุตสาหจิตSPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai47,182,400