คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1METAบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai26,623,712-5.26
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า หรุ่นเริงใจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจMETA -บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai26,623,712