คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ฉัตรพิริยะพันธ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์AJ -บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)SET283,316,000
2น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์UPA -บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai51,600,000
3น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์EVER -บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET11,970,000