คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KSLบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET126,201,858-0.76
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โตการัณยเศรษฐ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เกตุกานต์ โตการัณยเศรษฐ์GRAND -บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)SET17,414,910
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์KSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET126,201,858