คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ดวงนภา ตงศิริ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MEGAบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET486,336,836-1.32
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตงศิริ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดวงนภา ตงศิริMEGA -บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)SET486,336,836