คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ALTบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET139,964,292-1.45
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า แซ่กัง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กังALT -บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)SET139,964,292