คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SMITบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET105,860,768-0.45
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า แต้มศิริชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัยKSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET97,336,860
2นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET44,887,310
3นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัยSST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET29,152,992
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัยKSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET61,376,462
2นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัยSST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET52,668,275
3นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET23,868,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัยKSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET58,780,392
2นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET55,692,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET192,496,949
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET105,860,768
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET68,068,442
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET49,132,720
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จีรวรรณ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET26,254,800