คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CBGบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET23,205,000,000+4.52
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ถนอมบูรณ์เจริญ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญCBG -บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET23,205,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญCBG -บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET2,005,873,350
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นาถวุฒิ ถนอมบูรณ์เจริญPPPM -บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)SET1,320,000