คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ชไมมาส กรรณสูต ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1OHTLบริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET49,902,060-0.51
2ITDบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET41,321,458-2.44
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กรรณสูต เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปิยชัย กรรณสูตOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET49,901,670
2นาย ปิยชัย กรรณสูตPYLON -บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)SET19,504,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เปรมชัย กรรณสูตITD -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)SET772,702,760
2นาย เปรมชัย กรรณสูตOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET105,892,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปราชญา กรรณสูตITD -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)SET47,772,912
2น.ส. ปราชญา กรรณสูตOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET31,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชไมมาส กรรณสูตOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET49,902,060
2น.ส. ชไมมาส กรรณสูตITD -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)SET41,321,458
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธรณิศ กรรณสูตITD -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)SET34,699,481
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปกฤต กรรณสูตNSI -บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET4,177,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พลพัฒ กรรณสูตNWR -บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)SET121,398,731