คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ชุติพร บุรณศิริ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SIRIบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET116,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า บุรณศิริ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วันจักร์ บุรณศิริSIRI -บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)SET597,944,273
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชุติพร บุรณศิริSIRI -บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)SET116,000,000