คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EMCบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET68,115,888+6.25
2CENบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET20,446,0850.00
3RWIบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai3,861,292-0.86
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลีนะบรรจง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET32,356,872
2นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET17,217,475
3นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงPAE -บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET9,064,881
4นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงUWC -บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)mai5,811,048
5นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงB -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET3,602,088
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชินชัย ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET281,158,146
2นาย ชินชัย ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET61,211,810
3นาย ชินชัย ลีนะบรรจงDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai10,089,636
4นาย ชินชัย ลีนะบรรจงPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET9,521,454
5นาย ชินชัย ลีนะบรรจงPAE -บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET2,001,258
6นาย ชินชัย ลีนะบรรจงTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET1,939,098
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET25,336,410
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินรี ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET68,115,888
2น.ส. ชินรี ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET20,446,085
3น.ส. ชินรี ลีนะบรรจงRWI -บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)mai3,861,292
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET101,530,639
2น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET20,445,150
3น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจงUWC -บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)mai3,258,128
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET19,751,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินภัทร ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET11,347,765
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET105,409,616
2นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET6,779,630