คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EMCบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET67,200,0000.00
2CENบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET28,996,2660.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลีนะบรรจง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET29,649,416
2นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET24,339,510
3นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงPAE -บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET9,064,881
4นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET6,191,227
5นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงB -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET1,399,221
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชินชัย ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET275,108,834
2นาย ชินชัย ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET86,809,476
3นาย ชินชัย ลีนะบรรจงDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai17,314,542
4นาย ชินชัย ลีนะบรรจงPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET4,282,824
5นาย ชินชัย ลีนะบรรจงTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET3,255,420
6นาย ชินชัย ลีนะบรรจงPAE -บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET2,001,258
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET31,141,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินรี ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET67,200,000
2น.ส. ชินรี ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET28,996,266
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET96,744,335
2น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET28,994,940
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET28,011,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET105,409,616
2นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET9,614,748
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินภัทร ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET3,243,240