คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิต ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SPAบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai113,771,500+0.72
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อุตสาหจิต เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิบูลย์ อุตสาหจิตSPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai877,924,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชโนดม อุตสาหจิตSPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai113,841,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิตSPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai113,771,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิตSPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai113,771,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ อุตสาหจิตSPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai44,313,200