คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1WHAบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET3,939,944,0140.00
2WHAUPบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET131,452,1030.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อนันตประยูร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูรWHA -บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,939,944,014
2น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูรWHAUP -บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET131,452,103