คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ชญาภา จูตระกูล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SIRIบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET82,586,012+14.81
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จูตระกูล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิชาติ จูตระกูลSIRI -บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)SET248,184,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชญาภา จูตระกูลSIRI -บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)SET82,586,012
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)