คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. จิดาพร พรหมวาณิช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SUPERบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET98,820,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พรหมวาณิช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรพรหม พรหมวาณิชSUPER -บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET156,931,711
2นาย พรพรหม พรหมวาณิชTCC -บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,530,086
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จิดาพร พรหมวาณิชSUPER -บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET98,820,000