คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. จิดาพร พรหมวาณิช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
17UPบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET13,352,4890.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พรหมวาณิช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จิดาพร พรหมวาณิช7UP -บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET13,352,489
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรพรหม พรหมวาณิชTCC -บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET2,000,000