คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. จันทนา ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ยุวถาวร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทนา ยุวถาวรTIGER -บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai38,696,574