คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. คาริน คิ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MCSบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET55,868,400+2.78
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า คิ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. คาริน คิMCS -บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)SET55,868,400