คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1BYDบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET6,298,505,11510.02-0.57
2NEXบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET90,084,7500.61+1.14
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วงศ์มาจารภิญญา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญาBYD -บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)SET6,298,505,115
2น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญาNEX -บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)SET90,084,750