คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1BYDบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET14,324,600,20410.02+4.52
2NEXบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET199,730,7600.61+5.67
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วงศ์มาจารภิญญา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญาBYD -บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)SET14,324,600,204
2น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญาNEX -บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)SET199,730,760