คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TRITNบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET15,770,0000.00
2RMLบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET11,200,000-2.00
3PROUDบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai9,630,0000.00
4AJAบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET9,100,0000.00
5IFSบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET8,840,000+1.54
6ALLAบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET6,902,000+0.84
7SAWANGบริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET5,073,100+9.28
8TPSบริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai3,920,000-0.51
9TNDTบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai1,566,000-2.22
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เครือวัลย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์TRITN -บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET15,770,000
2น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์RML -บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET11,200,000
3น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์PROUD -บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)mai9,630,000
4น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์AJA -บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET9,100,000
5น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์IFS -บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET8,840,000
6น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์ALLA -บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)SET6,902,000
7น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์SAWANG -บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET5,073,100
8น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์TPS -บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)mai3,920,000
9น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์TNDT -บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)mai1,566,000