คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DODบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai30,400,000-1.05
2TRITNบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET25,730,000-3.23
3IFSบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET19,140,0000.00
4AJAบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET11,900,000+5.88
5PROUDบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai12,120,000-0.67
6ALLAบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET6,670,000-0.87
7SAWANGบริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET5,386,9000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เครือวัลย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์DOD -บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)mai30,400,000
2น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์TRITN -บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET25,730,000
3น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์IFS -บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET19,140,000
4น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์PROUD -บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)mai12,120,000
5น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์AJA -บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET11,900,000
6น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์ALLA -บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)SET6,670,000
7น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์SAWANG -บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET5,386,900