คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SAAMบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai112,224,000-0.89
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า หงส์หิรัญ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญSAAM -บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)mai112,224,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)