คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BKDบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET160,042,1760.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รัตนสุวรรณชาติ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET484,113,927
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET160,042,176
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภโชติ รัตนสุวรรณชาติBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET20,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)