คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BKDบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET102,930,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รัตนสุวรรณชาติ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET675,842,215
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET102,930,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)