คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1IRCบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET100,019,988+0.74
2MATIบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET31,701,775-6.17
3ITบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET11,299,998+3.54
4PGบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET9,630,209-0.42
5TPCORPบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET6,998,880-4.00
6BTNCบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET1,953,412-1.49
7NCบริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET1,561,991+1.30
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชวาลอัมพร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพรIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET100,019,988
2นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพรMATI -บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)SET31,701,775
3นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพรIT -บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET11,299,998
4นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพรPG -บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)SET9,630,209
5นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพรTPCORP -บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)SET6,998,880
6นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพรBTNC -บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET1,953,412
7นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพรNC -บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)SET1,561,991