คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ETEบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai125,349,718+2.41
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เลขวรนันท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์ETE -บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)mai125,349,718