คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UTPบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : กระดาษและวัสดุการพิมพ์
SET82,617,654+0.98
2TTIบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET9,405,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชื่นชูจิตต์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กำจร ชื่นชูจิตต์TTI -บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)SET242,155,070
2นาย กำจร ชื่นชูจิตต์UTP -บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)SET35,409,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิไล ชื่นชูจิตต์TTI -บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)SET9,405,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์UTP -บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)SET82,617,654
2นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์TTI -บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)SET9,405,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิจจา ชื่นชูจิตต์TTI -บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)SET6,771,600