คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1WPบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET120,582,563-1.20
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พาณิชย์ชะวงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์WP -บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET120,582,563