คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GBXบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET127,820,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า คูหาเปรมกิจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจGBX -บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET127,820,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจGBX -บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET46,750,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กาญจนา คูหาเปรมกิจGBX -บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET11,000,000