คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย โสรัชย์ อัศวะประภา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MONOบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET89,025,8250.00
2JTSบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET39,900,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อัศวะประภา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โสรัชย์ อัศวะประภาMONO -บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET89,025,825
2นาย โสรัชย์ อัศวะประภาJTS -บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)SET39,900,000