คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AUบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : -
mai2,469,875,6250.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ต.สุวรรณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai2,469,875,625
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai199,079,688