คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KAMARTบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET71,026,5060.00
2AQUAบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET16,813,000+2.33
3TSRบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET5,880,030-0.51
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เอกสมิทธ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์KAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET71,026,506
2นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์AQUA -บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET16,813,000
3นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์TSR -บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)SET5,880,030
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์KAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET69,971,920
2นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์AQUA -บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET15,507,434