คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เอกชัย สัตบงกช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MJDบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET81,012,0000.00
2TVDบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai34,020,0000.00
3CIบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET8,010,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สัตบงกช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกชัย สัตบงกชMJD -บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET81,012,000
2นาย เอกชัย สัตบงกชTVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai34,020,000
3นาย เอกชัย สัตบงกชCI -บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET8,010,000