คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เอก พิจารณ์จิตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SFLEXบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET238,500,000+4.72
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พิจารณ์จิตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรชัย พิจารณ์จิตรPOST -บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)SET45,802,210
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอก พิจารณ์จิตรSFLEX -บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)SET238,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤปมัย พิจารณ์จิตรSFLEX -บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)SET63,272,460