คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เสวก ศรีสุชาต ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PLEบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET137,058,023+1.28
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศรีสุชาต เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เสวก ศรีสุชาตPLE -บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET137,058,023
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เมธัส ศรีสุชาตPLE -บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET24,285,378