คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PR9บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET74,377,500+0.71
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ภู่ประเสริฐ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เสถียร ภู่ประเสริฐPR9 -บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)SET74,377,500