คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เศกสรร เศรษฐสกล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SEAOILบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai64,871,680-6.25
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เศรษฐสกล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เศกสรร เศรษฐสกลSEAOIL -บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)mai64,871,680