คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เลอศักดิ์ จงวิไลเกษม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NETBAYบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai99,385,000+2.88
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จงวิไลเกษม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เลอศักดิ์ จงวิไลเกษมNETBAY -บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)mai99,385,000