คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KIATบริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai137,592,000-2.78
2TU-PFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET1,183,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มนต์เสรีนุสรณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์COLOR -บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)mai39,169,146
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์KIAT -บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)mai180,794,952
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์KIAT -บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)mai139,096,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์KIAT -บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)mai137,592,000
2นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์TU-PF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์SET1,183,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์KIAT -บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)mai59,760,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์TU-PF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์SET1,183,000