คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย เฟิม หงสนันทน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CGDบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET43,254,3700.00
2MFCบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET15,327,7800.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า หงสนันทน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เฟิม หงสนันทน์CGD -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET43,254,370
2นาย เฟิม หงสนันทน์MFC -บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)SET15,327,780